• Home
  • Projects
  • Cristal•lografia d’òxids magnètics, electrònics i superfícies

Cristal•lografia d’òxids magnètics, electrònics i superfícies

  • 2017 SGR 1632 . Suport a Grups de Recerca de Catalunya
  • Research Leader: García-Muñoz, José Luis

AgaurFinancing Agency: AGAUR. SGR-2017. Generalitat de Catalunya. 
Period: 2017 – 2020

 

 

Etiquetas:

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2016 |ICMAB